Transport med tipp- og krokbil - Løviknes Gjenvinning

Godkjent for gjenvinning og mottak av bilvrak og avfall
Telefon: 918 83 920
MENY
MENY:
Gå til innhold
Transport med tipp og krokbil
Transport med tipp- og krokbil
Løviknes Gjenvinning ønsker å sikra mest miljøvennleg løsniger (best mogleg logistikk) i regionen.

Vi hentar og tek imot i heile Nordfjord, Søre Sunmøre og Bremangar.

Døme på våre tenester er klypping og transport av gamle høgspentlinjer som døme her i Bjørkedalen.


Tilbake til innholdet