Mottak av avfall - Løviknes Gjenvinning

Godkjent for gjenvinning og mottak av bilvrak og avfall
Telefon: 918 83 920
MENY
MENY:
Gå til innhold
Mottak av avfall
Han fekk i mars 2021 konsesjon på å ta imot 2000 tonn restavfall, 1500 tonn trevirke og 500 bilar per år, og har sidan førebudd satsinga. Kundane på avfallssida er både lokale entreprenørar og privatkundar.

Løviknes Gjenvinning bygde den første store hallen i 2008. Den er 20 meter brei, 24 meter lang og har ei mønehøgd på 9 meter. Her er det god plass til å laste om og sortere avfall frå containerar. I vårt klima er det ein stor fordel å kunne gjere dette innandørs, og det ligg også i konsesjonsvilkåra at dette arbeidet skal gå føre seg under tak.
Tilbake til innholdet